Bouwservice Bathoorn
voor al u metselwerk kalkzandsteen lijmwerk en klein timmerwerk
 
 
 

Impressum / gegevens

 

bouwservice bathoorn

kvk.  01129045

Disclaimer voor www.bouwservicebathoorn.nl

bouwservice bathoorn (Kamer van Koophandel: 01129045), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.bouwservicebathoorn.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.bouwservice bathoorn behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.Beperkte aansprakelijkheidbouwservice bathoorn spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van bouwservice bathoorn.In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan bouwservice bathoorn nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.AuteursrechtenAlle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij bouwservice bathoorn.Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van bouwservice bathoorn, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. OverigDeze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd


 


 

 
Kaart
Opbellen